เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์

บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด

บริษัท เพนท์แอพพรีเคซั่นซิสเต็มท์ จำกัด ติดสินใจนำ SOLIDWORKS มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว คุณจิรวรรณกล่าวว่า เนื่องจากตนเองมาทางสายบัญชี-การเงิน จึงไม่รู้จัก ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS โดยตรง แต่รู้จักSOLIDWORKS มาจากพนักงาน ในบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้า

By |2018-01-17T16:58:52+07:00January 17th, 2018|Automative & Transportation, Customer Success, Thai Customer|Comments Off on บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด

บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด

บริษัท เพนท์แอพพรีเคซั่นซิสเต็มท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยความตั้งใจแรกเริ่มที่จะทำโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบภายนอกอาคาร และทำ ระบบห้องพ่นสีฝุ่นสำหรับรองรับกิจการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณวุฒิมาจาก โรงงานพ่นสีรถยนต์ จึงทำให้มีลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจหลักของโรงงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการรับงานแบบโปรเจค

By |2019-03-21T00:09:16+07:00June 26th, 2017|Automative & Transportation, Customer Success, Customer Success|Comments Off on บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด
Go to Top