Automative & Transportation

Knapheide Manufacturing Company

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

By |2018-01-18T10:07:24+07:00January 18th, 2018|Automative & Transportation|Comments Off on Knapheide Manufacturing Company

Orange County Choppers

Riding a wave เป็นหนึ่งในรุ่นของรถที่ได้รับความนิยมมากจากความสำเร็จของ reality television show “American Chopper,” Orange County Choppers (OCC) ได้มีการออกแบบและสร้างรถจักรยานยนต์แบบสั่งประกอบมาตั้งแต่ปี 1999 จากความสำเร็จนี้เองที่นำไปสู่คำสั่งซื้อจำนวนมาก ทางผู้ก่อตั้ง Paul Teutul, Sr., จึงได้เล็งเห็นว่าบริษัทสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการผลิตเพื่อที่จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการดำเนินการมากขึ้น

By |2018-01-18T08:45:15+07:00January 18th, 2018|Automative & Transportation|Comments Off on Orange County Choppers

AMTRAK test

เพื่อที่จะสนับสนุนจำนวนรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัท AMTRAK ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการรางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองและให้บริการทางด้านการจัดการรางรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดนทางบริษัทจะต้องมีการบำรุงรักษา, ปรับปรุงและทำให้รางทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้การขนส่งผู้โดยสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By |2017-11-20T14:37:42+07:00November 20th, 2017|Automative & Transportation|Comments Off on AMTRAK test

AMTRAK

เพื่อที่จะสนับสนุนจำนวนรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัท AMTRAK ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการรางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองและให้บริการทางด้านการจัดการรางรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดนทางบริษัทจะต้องมีการบำรุงรักษา, ปรับปรุงและทำให้รางทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้การขนส่งผู้โดยสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By |2017-08-04T14:25:45+07:00August 4th, 2017|Automative & Transportation|Comments Off on AMTRAK

Victory Team

Dubai-based Victory Team เป็นหนึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดประวัติศาสตร์การแข่งเรือ ทางทีมได้ตระหนักว่าจะต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเรือโดยใช้ประโยชน์เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงเพื่อทำให้ชนะได้อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อสนับสนุนการรักษาตำแหน่งแชมป์นี้เอง ทางทีมได้จัดสินใจที่จะอัพเกรดจาก AutoCAD 2D มาเป็น 3D CAD

By |2017-08-01T17:44:43+07:00August 1st, 2017|Automative & Transportation|Comments Off on Victory Team

บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด

บริษัท เพนท์แอพพรีเคซั่นซิสเต็มท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยความตั้งใจแรกเริ่มที่จะทำโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบภายนอกอาคาร และทำ ระบบห้องพ่นสีฝุ่นสำหรับรองรับกิจการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณวุฒิมาจาก โรงงานพ่นสีรถยนต์ จึงทำให้มีลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจหลักของโรงงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการรับงานแบบโปรเจค

By |2019-03-21T00:09:16+07:00June 26th, 2017|Automative & Transportation, Customer Success, Customer Success|Comments Off on บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด
Go to Top