บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด

บริษัทเพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด ก้าวสู่สุดยอดงานออกแบบระดับสากล ด้วยซอฟต์แวร์ “SOLIDWORKS”

คุณจิรวรรณ ชัยจรูฌรัตน์ กล่าวว่า บริษัท เพนท์แอพพรีเคซั่นซิสเต็มท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยความตั้งใจแรกเริ่มที่จะทำโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบภายนอกอาคาร และทำ ระบบห้องพ่นสีฝุ่นสำหรับรองรับกิจการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณวุฒิมาจาก โรงงานพ่นสีรถยนต์ จึงทำให้มีลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจหลักของโรงงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการรับงานแบบโปรเจค

จากเดิมบริษัทฯ มุ่งเน้นตลาดเมืองไทยเป็นหลัก แต่ด้วยความใส่ใจ และมุ่งเน้นในคุณภาพ ของงานหลัก ทำให้เกิดการยอมรับแบบปากต่อปากในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดเมืองนอก มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีอัตราส่วน 30:70 (Local Oversea) และได้มุ่งเน้นธุรกิจหลัก มาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) ซึ่งปัจจุบันมีสายงานธุรกิจหลักๆ ทั้งสิ้น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่ม Surface พ่นสี/เคลือบสี, กลุ่ม Design Automotive (Research Development Prototype) และกลุ่มงานโปรเจค ซึ่งเน้น Paint Shop Line ให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ และในอนาคต มีแผนที่จะเพิ่มสายการผลิตเกี่ยวกับรถยนต์อีกด้วย

ครบเครื่องเรื่องงานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยสุดยอดซอฟต์แวร์ SolidWorks

SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบสามมิติ (3D CAD) ที่เหมาะสำหรับการออกแบบ ทั่วไป โดยเฉพาะงานทางด้าน Product Design และ Mechanical Design ซึ่งสามารถใช้งาน ร่วมกับวินโดว์แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ สามารถต่อยอดการทำงานได้มากขึ้น โดยมีเครื่องมือชุดคำสั่งที่หลากหลาย สามารถครอบคลุมงาน ทุกประเภทในการออกแบบที่ซับช้อนได้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม การบริหารการจัดการ ตลอดจนการผสมผสานข้อมูลงานออกแบบและสื่อสารในรูปแบบสามมิติ นอกจากนี้ SOLIDWORKS ยังประกอบไปด้วยชุดซอฟต์แวร์ที่สามารถเลือกใช้งานได้หลายระดับตามความเหมาะสมในการทำงาน และความยากง่ายของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ ดังนั้น SOLIDWORKS จึงเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่ม ศักยภาพงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น

เคล็ดลับความสำเร็จ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย SOLIDWORKS

บริษัท เพนท์แอพพรีเคซั่นซิสเต็มท์ จำกัด ติดสินใจนำ SOLIDWORKS มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว คุณจิรวรรณกล่าวว่า เนื่องจากตนเองมาทางสายบัญชี-การเงิน จึงไม่รู้จัก ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS โดยตรง แต่รู้จัก SOLIDWORKS มาจากพนักงาน ในบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้า เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจาก ตลาดต่างประเทศเป็นหลัก และ SOLIDWORKS ยังได้รับการยอมรับมาตรฐาน การออกแบบในระดับสากล และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบ ประกอบกับบริษัทฯ ให้ความ สำคัญกับการออกแบบเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีแผนก R&D เพื่อที่จะวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้นอีกด้วย หลังจากได้มีการนำซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS มาใช้ก็พบว่า เป็นซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การทำงาน มีฟังก์ชั่นหลายๆ อย่างที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาในธุรกิจได้ ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดข้อจำกัดในการผลิตให้ลดน้อยลง อีกทั้งยังสามารถ Create Assembly ในซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าดูได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการทำต้นแบบ (Prototype) ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ SOLIDWORKS ยังมีหลายชุดซอฟต์แวร์ที่สามารถเลือกใช้งานได้ ตามความเหมาะสมในการทำงาน และหากในอนาคต บริษัทฯ มีการขยาย สายการผลิตด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ก็คิดว่า การลงทุนเพิ่มในซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการลงทุนพัฒนาสามารถ Create Assembly ในซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าดูได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการทำต้นแบบ (Prototype) ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ SOLIDWORKS ยังมีหลายชุดซอฟต์แวร์ที่สามารถเลือกใช้งานได้ ตามความเหมาะสมในการทำงาน และหากในอนาคต บริษัทฯ มีการขยาย สายการผลิตด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ก็คิดว่า การลงทุนเพิ่มในซอฟต์แวร์ Solid Works เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการลงทุนพัฒนาฝ่าย R&D พูดได้ว่า SOLIDWORKS เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ได้เป็น อย่างดี

เปิดแนวคิดไหมกับการใช้ SolidWorks ลิขสิทธิ์

คุณจิรวรรณ กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายรณรงค์การทำงานที่ถูกต้อง และต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ลิขสิทธิ์ ช่วยทำให้เรามั่นใจในการทำงานมากขึ้น เพราะธุรกิจ หลักของบริษัทฯ มาจากต่างประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษามาตรฐาน การออกแบบระดับสากล และมีความเป็นมืออาชีพอย่างมาก ซึ่ง SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองการทำงานได้ดี อีกทั้งยังได้รับบริการต่างๆ อาทิ เช่น การอัพเดตข่าวสาร, การฝึกอบรม ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีมืออาชีพช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน การอัพเดตข่าวสาร นอกจากนี้ ยังเชื่อมั่นว่า หากบริษัทฯ มีปัญหา ทางทีม SOLIDWORKS ก็จะช่วยแก้ไขปัญหา ในการทำงานให้ทางเราได้ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ลิขสิทธิ์ ยังสามารถตอบสนองเงื่อนไขการเช้าใช้งานของจำนวนผู้ใช้ได้อีกด้วย และ นั่นคือสิ่งที่คุณจิรวรรณตัดสินใจเสือกชื้อซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS สิขสิทธิ์ เข้ามาใช้

พร้อมก้าวสู่สุดยอดงานออกแบบระดับสากล

บริษัท เพนท์แอพพรีเคซั่นซิสเต็มท์ จำกัด เตรียมพร้อมสำหรับการขยายสายการผลิตใหม่ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ (Automotive)ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้า Logistic ซึ่งรับสร้างรถยนต์ให้ อาทิ เช่น การต่อเติมตัวถังรถยนต์ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า และรูปแบบการขนส่งของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละชนิดต้องการรถยนต์ขนส่งแตกต่างกันซึ่งบริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทั้งหมด เพราะทางบริษัทฯ มีความพร้อมทังด้าน Tooling Machine, Equipment และมีบุคลากรทีมีความเชี่ยวชาญ จึงพร้อมให้บริการในรูปแบบ “ONE STOP SERVICE” ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ ทั้งนี้ยังมีการวางแผน และวิเคราะห์จุดอ่อนของบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายงาน และพัฒนาเครื่องจักรต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ อีกด้วย

เหตุผลที่เลือกไว้วางไจ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญในการ เลือกใช้บริการ ซึ่งบริษัท เมโทรชิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนาดใหญ่ น่าเชื่อถือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศครบวงจร และ มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งตรง กับนโยบายของบริษัทฯ เอง ที่เน้นย้ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นของที่บริษัทฯ ใช้เอง หรือ ลูกค้าใช้ก็ตาม นอกจากนี้ ยังเชื่อมั่น ในทีมงานของทางบริษัท เมโทรชิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีกด้วย คุณจิรวรรณได้เล่าประสบการณ์ความประทับใจในการใช้สินค้า และบริการจากบริษัท เมโทรชิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทฯ เคยประสบปัญหาต้องการใช้สินค้าอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสินค้าหมด เมื่อทำการร้องขอให้ช่วยรีบจัดล่ง ทางเมโทรชิสเต็มส์ฯ ก็รีบด่าเนินการจัดล่ง ทันทีในวันรุ่งขึ้น ก่อนกำหนดการส่งสินค้าถึง 3 วัน จากเหตุการณ์ดังกล่าว ยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้คุณจิรวรรณว่า เมโทรชิสเต็มส์ฯ เปรียบเสมือน เป็นคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมอ สมดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ความสำเร็จของลูกค้าคือธุรกิจของเรา”