ตะกร้าตกกระแทกพื้น….

ในโรงงานทั่วไปนั้นหรือในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ จะมีการใช้งานตะกร้าพลาสติกในการขนของหรือขนสินค้า ตะกร้าจานวนมากถูกซื้อเข้ามาในโรงงาน นาของที่จะขนวางลงบนตะกร้า ยกตระกร้าขึ้นละเคลื่อนย้ายตะกร้าไปยังจุดต่างๆตามที่ต้องการ รูปแบบงานนี้เป็นรูปแบบงานประจาที่จะเกิดขึ้นโดยตรงกับตัวตะกร้า....