ข้อต่อของชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ใน SOLIDWORKS อยู่ที่ไหน

Joint หรือ ข้อต่อนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมต่อชิ้นงานเข้าด้วยกันเป็นระบบใหญ่ โดยข้อต่อนี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดความอิสระในการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน หรือที่เรียกว่า Degree of freedom ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อต่อนี้จะมีด้วยกันอยู่ 5 [...]