การสร้างตาข่ายใน SOLIDWORKS

ในการป้องกันชิ้นงานชิ้นหนึ่งที่จะไปเสียดสี ถูหรือกระแทกกับชิ้นงานอื่นนั้น เรามักจะใส่ตาข่ายหุ้มชิ้นงานนั้นไว้เหมือนกับผลไม้ที่ถูกหุ้มด้วยตาข่ายโฟมที่เราสามารถพบได้ตามร้านขายผลไม้หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป รูปแบบของตาขายนี้มีความท้าทายต่อเราๆคนเขียนชิ้นงานสามมิติ วันนีเราจะใช้ SOLIDWROKS  มาลองเขียนตาข่ายกันครับ ก่อนที่จะมีการเขียนตาข่ายเราลองมาดูลักาณะของตาข่ายกันก่อนครับว่ามีรูปแบบใดบ้าง ตาข่ายมีลักษณะที่สานไขว้กันไปมา โดยทั่วไปจะมีมุมเอียงและไม่ได้เป็นแบบตารางหมากรุกที่ลายตารางแนวยาวกับแนวขวางนั้นจะตั้งฉากกัน [...]