ความท้าทาย

ECCO (Electronic Controls Company) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัญญาณเตือนฉุกเฉินที่ใหญ่ที่สุดของโลก สิ่งที่ผลิตมีมากมายไม่ว่าจะเป็น back-up alarms และ amber warning lights สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ เพื่อการขยายเข้าไปสู่ตลาดใหม่บริษัทบริษัท Idaho-based ต้องการความสามารถของ product data management (PDM) ที่จะช่วยให้สร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องหาโซลูชั่นเพื่อบูรณาการกับงานในเชิงธุรกิจ

ECCO (Electronic Controls Company)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • ลดเวลาในการพิจารณางานออกแบบและเวลาในการอนุมัติลง 25-30%
  • ลดเวลาในการตั้งค่าลงจาก 4 ชั่วโมงไปเป็น 30 นาที
  • สร้างระบบการพิจารณาและกระบวนการอนุมัติแบบอัตโนมัติแบบไร้กระดาษ
  • บูรณาการ PDM กับระบบธุรกิจที่สำคัญ

การแก้ไขปัญหา

ECCO ได้เลือกที่จะใช้ SOLIDWORKS Enterprise PDM จำนวน 25 licenses เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, บูรณาการเครื่องมือทางด้านการออกแบบของ SOLIDWORKS ได้และยังให้เครื่องมือในการพัฒนาแบบ API ด้วยการเลือกใช้ SOLIDWORKS บริษัทจึงสามารถที่จะลดเวลาในการพิจารณางานออกแบบและเวลาในการอนุมัติลง 25-30%, ลดเวลาในการตั้งค่าลงจาก 4 ชั่วโมงไปเป็น 30 นาที, สร้างระบบการพิจารณาและกระบวนการอนุมัติแบบอัตโนมัติแบบไร้กระดาษและสามารถที่จะบูรณาการ PDM กับระบบธุรกิจที่สำคัญได้

“We are constantly challenged to do more with less. SOLIDWORKS PDM is helping us leverage automation and get our work done faster and more cost-effectively.”

Todd Mansfield

Systems Engineering Team Leader, ECCO

About the Customer
  • อุตสาหกรรม : ยานยนต์& การขนส่ง; อิเล็กทรอนิกส์
  • CAD ก่อนหน้า : AutoCAD
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SOLIDWORKS Enterprise PDM, SOLIDWORKS Professional
  • ประโยชน์ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม, การเพิ่มผลลัพธ์, การยูรณาการทำงาน, การแลกเปลี่ยนข้อมูล, การผลิตและการสร้างเอกสารอัตโนมัติ