ผมอยากให้ทุกคนลองนึกถึงตัวเองที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่ไม่มี Smart phone ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มีรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เวลาจะไปไหนทุกคนต้องเดินทางด้วยเท้าหรือม้า หรือถ้าจะให้ดีหน่อยก็เดินทางด้วยรถที่ใช้ม้าลาก สังคมที่อยู่กับการเกษตร ผู้ชายทำงานเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน ผู้หญิงอยู่บ้าน ทำงานเล็กๆน้อยๆ อย่างปลูกฝัก หรือทอผ้า หรือถ้าย้ายไปในเขตเมืองเวลาโรงงานจะผลิตอะไรสักอย่าง โรงงานต้องใช้แรงงานไม่จากกำลังของมนุษย์ก็จะเป็นสัตว์ แต่พออยู่มาวันหนึ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนไป

โรงงานได้เปลี่ยนการนำพลังงานจากสิ่งอื่น ทำให้กระบวนการผลิต ผลิต Product ได้จำนวนมากขึ้น ภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้น เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น สังคมเปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรม เมืองใหญ่ๆเริ่มมีความเจริญ ทำให้ผู้คนจากชนบทเริ่มหลั่งไหลเข้ามาทำงานในเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกระบวนการผลิต ระบบเศรษฐกิจและสังคม นั่นคือ สภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงในยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมในปี 1875 ของประเทศอังกฤษและตามาด้วยประเทศอื่นๆทั่วโลก และนี่คือ Wave ที่ 1 First Industrial Revolution ปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1

สามารถติดตามรับฟัง Metro Des! Podcast
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่