ทำไม? ENGINEER ควรออกแบบด้วย 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS เป็นโปรแกรม CAD on cloud  ที่มีความสามารถหลากหลายและทันสมัย ช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบและจำลองผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการจัดการกับข้อมูลการออกแบบและการวิเคราะห์ชิ้นที่ใช้งานและเข้าใจง่ายด้วย User [...]