5 คำศัพท์เทคโนโลยีที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อใช้ต่อสู้ในยุค Technology Disruption

5 คำศัพท์เทคโนโลยีที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อใช้ต่อสู้ในยุค Technology Disruption ในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเทคโนโลยีมีส่วนร่วมกับชีวิตของเราแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อทุก ๆ ส่วนไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตประจำวัน การเรียน [...]