Thermal Stress Analysis with SOLIDWORKS Simulation

หน้าหนาวกำลังจะไปหน้าร้อนกำลังจะมา ฝุ่นมลพิษทำให้เกิดปัญหาสำหรับหน้าหนาวในปีนี้ และสิ่งที่จะเป็นปัญหาตาม ๆ ติดกันมาหรือความร้อนที่รุนแรง ความร้อนนั้นสามารถทำลายได้ทุก ๆ สิ่ง ทำให้น้ำระเหยเป็นไอ ทำให้โลหะเหล็กอันแข็งแกร่งหลอมละลายได้ [...]