SOLIDWORKS Optimization Tools ขั้นสูง ที่สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น

ลองจินตนาการดูว่ารถยนต์ที่เราจะขับในอีก 10 ปีข้างหน้า หน้าตามันจะเป็นแบบไหน ... แบบไร้คนขับ ? แบบพลังงานไฟฟ้า ? ใช้เชลล์เชื้อเพลิง หรือ เป็นรถที่บินได้ ?