ทำไมต้อง SOLIDWORKS MBD ?

เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ เช่นเดียวกันกับโปรแกรม CAD และไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถอ่านแบบและเข้าใจ 2D ได้ดี เพราะ 2D [...]