ทำความรู้จักกับแพลตฟอร์ม 3D Experience ที่ตอบโจทย์การทำงานของยุคปัจจุบัน

ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โรคระบาด Covid-19 ขึ้น บริษัทหลายแห่งก็เริ่มปรับตัวโดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สามารถ Work From Home หรือทำงานที่บ้านได้ ซอฟต์แวร์หลายตัวก็สามารถตอบโจทย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม [...]