InFocus Corporation

InFocus Corporation เป็นผู้นำในตลาดเครื่องฉายภาพแบบพกพาพวกเขาต้องการดำเนินกลยุทธ์โดยการเป็นจ้าแรกในตลาด, เป็นผู้นำทางด้านความสามารถและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการแข่งขันนี้เอาไว้ บริษัทจึงเริ่มต้นการตรวจสอบของแพลตฟอร์มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2000 และมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในในการจัดการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนมากขึ้น