Hartness International

Hartness International เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองสำหรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและตลาดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อที่นะรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกสินค้าใหม่ภายในเวลา 2 เดือน ดังนั้น 2D CAD จึงไม่เพียงพอสำหรับวิศวกรที่ต้องทำงานภายใต้กรอบเวลาที่แน่นอน