Hartness International

ความท้าทาย

Hartness International เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองสำหรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและตลาดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อที่นะรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกสินค้าใหม่ภายในเวลา 2 เดือน ดังนั้น 2D CAD จึงไม่เพียงพอสำหรับวิศวกรที่ต้องทำงานภายใต้กรอบเวลาที่แน่นอน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • การสร้างนวัตกรรมใหม่
  • ลดเวลาในการพัฒนาจาก 5 เดือนกลายมาเป็น 2 เดือน
  • เพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำำงานของเครื่องจักรให้ดีที่สุด
  • ลดความเห็นในการออกแบบ

การแก้ไขปัญหา

Hartness มีความจะเป็นที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนและ assembly ในสถานการณ์จริงและเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานของเครื่องจักร สาเหตุที่ได้เลือก SOLIDWORKS เพราะว่าโปรแกรมนั้นง่ายต่อการใช้งานและสามารถสร้างแบบจำลอง 3D ที่ใช้งานง่าย ด้วย SOLIDWORKS วิศวกรของ Hartness สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่, ลดเวลาในการพัฒนาจาก 5 เดือนกลายมาเป็น 2 เดือน, เพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานของเครื่องจักรให้ดีที่สุดและลดความเห็นในการออกแบบ

“We had formal training for two days and started making parts on the third day. Then just months later the machine was delivered on time”

Olivier Duterte

Hartness International

About the Customer
  • อุตสาหกรรม : เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
  • CAD ก่อนหน้า : AutoCAD,CADKEY
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS PDM
  • ประโยชน์ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม, การทำงานร่วมกัน, ความง่ายต่อการใช้งาน, การแลกเปลี่ยนข้อมูล, การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น, การสร้างเอกสารอัตโนมัติและการใช้งานการงออกแบบซ้ำ