flow

Bill of Material ไม่แสดงชื่อของชิ้นงานที่ถูกต้อง

ในการเขียนแบบ 2 มิติ ใน SOLIDWORKS นั้นสามารถสร้างตารางแสดงรายการของวัสดุของชิ้นงานได้อย่างง่าย โดยใช้แค่คำสั่ง Bill of Materials ซึ่ง SOLIDWORKS จะแสดงรายการชิ้นส่วนทั้งหมดที่ประกอบเป็นชิ้นงานรวมพร้อมจำนวนมาให้โดยอัติโนมัติ แต่อย่างไรก็ตามมีบางครั้งจะพบว่าปัญหาว่าชิ้นงานที่แสดงมาในตารางแสดงรายการวัสดุนั้นชื่อไม่ตรงกันกับชื่อไฟล์ที่ประกอบรวมอยู่ใน Model Tree ซึ่งสาเหตุหลักๆนั้นมาจากเหตุผลดังนี้

By |2018-01-30T20:12:06+07:00January 30th, 2018|Articles-Eng, Product Data Management|Comments Off on Bill of Material ไม่แสดงชื่อของชิ้นงานที่ถูกต้อง

SOLIDWORKS กับ Topology Optimization

Topology Optimization เป็นฟีเจอร์ใหม่ของทาง SOLIDWORKS ที่ช่วยให้วิศวกร นักวิจัยหรือผู้คนที่ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงจุดที่ต้องการของประสิทธิภาพของชิ้นงาน ซึ่งเมื่อตั้งเงื่อนไขของชิ้นงานให้มีเงื่อนไขที่ว่าความแข็งแรงเท่าเดิมโดยที่มีน้ำหนักของชิ้นงานที่ลดลงนั้น ด้วยกระบวนการ Optimization นั้นเราก็จะได้รูปทรงของชิ้นงานที่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองนี้ได้ กระบวนการที่อยู่เบื้องหลังคือการทำระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์หลายๆครั้งพร้อมๆกับลบอิลิเมนต์ที่ไม่ส่งผลกับความแข็งแรงของชิ้นงานนั้นทิ้งไปก็จะได้รูปทรงที่เบาและแข็งแรงนั่นเอง

By |2018-01-30T19:52:00+07:00January 30th, 2018|Articles-Eng, SOLIDWORKS 3D CAD|Comments Off on SOLIDWORKS กับ Topology Optimization

Technical Communication

ในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายในธุรกิจของคุณเห็นภาพตรงกัน ด้วย product ตระกูล Technical Communication จาก SOLIDWORKS จะช่วยให้การสื่อสารด้านเทคนิคเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [...]

By |2018-01-23T15:52:27+07:00January 23rd, 2018|product, Products, Technical Communication|Comments Off on Technical Communication
Go to Top