โครงสร้างแบบผลึกกับ SOLIDWORKS

โครงสร้างของวัสดุที่เป็นพวกผลึกเช่น ผลึกเกลือนั้นเมื่อเรามองลงไปจนถึงระดับอะตอมแล้วจะพบว่าโครงสร้างแบบผลึกนี้จะมีการเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบและมีรูปแบบที่แน่นอน จากรูปจะเห็นอะตอมของตัวโซเดียมที่แทนด้วยทรงกลมสีน้ำเงิน ส่วนอะตอมของคลอไรด์นั้นแทนด้วยทรงกลมสีเขียว วางเรียงตัวและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ซ้ำไปมา เหมือนการวางอิฐหลาย ๆก้อนต่อกันไป เราสามารถที่จะเรียกอิฐหนึ่งก้อนนั้นว่าเป็น [...]