บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ชิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ชิสเต็มส์ จำกัด ติดอาวุธงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยซอฟต์แวร์ “SOLIDWORKS” คุณธวัช จินาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับ ออกแบบ, ผลิต, จำหน่าย, ติดตั้ง, บำรุงรักษา, นำเข้า-ส่งออก, และให้คำปรึกษางานวิศวกรรมการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, ยา, เครื่องสำอาง, พลาสติก, และงานทำถัง/ไซโลสแตนเลส