การวิเคราะห์ ไปพร้อม ๆ กันระหว่าง Flow Simulation และ SOLIDWORKS Simulation

ในช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเช่นหุ่นยนต์ใต้น้ำนี้ การสร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นมาในช่วงเริ่มต้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานในการออกแบบในลายละเอียดต่อไป การรู้ถึงภาระกรรมต่าง ๆ พฤติกรรมการไหลรอบ ๆ ชิ้นงานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการออกแบบชิ้นงาน ในเรือดำน้ำนั้นการไหลของน้ำผ่านตัวเรือจะสร้างแรงดันกระทำบนผนังของตัวโครงสร้างซึ่งเราจะทำการคำนวนส่วนนั้นออกมาและทำการกระจายไปยังแต่ละส่วนงานเพื่อทำการออกแบบต่อไป การวิเคราะห์ปัญหาแบบควบกันระหว่างหลาย ๆ [...]