Simulation

SOLIDWORKS Plastic

SOLIDWORKS Plastic เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจำลองการฉีดพลาดสติกจากแม่พิมพ์ ให้ผู้อออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติกสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยจำลองการไหลของพลาสติกในระหว่างกระบวนการฉีด

By |2021-03-10T15:20:32+07:00January 10th, 2019|Simulation|Comments Off on SOLIDWORKS Plastic

SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจำลองของไหล, การถ่ายโอนความร้อนและกำลังของของเหลวซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการออกแบบด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ

By |2021-03-10T15:12:09+07:00January 10th, 2019|Simulation|Comments Off on SOLIDWORKS Flow Simulation
Go to Top