Design Automation คืออะไร?

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า Custom Product กันก่อน

Custom Product คือผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานนที่ “Same, but different” ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ผลิตจาก process เหมือนกัน แตกต่างที่การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการนำไปใช้ ยกตัวอย่างง่ายๆจากสิ่งรอบตัวเรา เช่น กรอบรูปที่ถูกสั่งผลิตมีหลายขนาด หลายสี หลายวัสดุ มีลวดลายหรือไม่มีลวดลาย หรือมี option เสริมอื่นๆให้เราเลือก หากเราเลือกกรอบรูปแบบใดราคาที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปด้วย

ถ้ามองในตัวอย่างเชิงวิศวกรรมการออกแบบ ผลิตภัณฑ์จะถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม 3D CAD ที่มีข้อมูลต่างๆประกอบอยู่ด้วย เช่น ขนาด Dimension, Feature, ส่วนประกอบ Components, Drawing, และ BOMs เป็นต้น

และตรงส่วนนี้เองที่โปรแกรม DriveWorks Design Automation จะเข้ามาช่วยนำข้อมูลการออกแบบของเราจากโปรแกรม SOLIDWORKS มา Custom ตามความต้องการของลูกค้า จัดทำเอกสารให้ฝ่ายผลิต คิดคำนวณต้นทุน ทำข้อมูลใบเสนอราคาแบบอัตโนมัติ ครบ จบในแพลตฟอร์มเดียว

DriveWorks ทำงานอย่างไร?
ลดงานที่ซ้ำซากและใช้เวลานาน
DriveWorks ต้องการข้อมูล 3D CAD โดยการที่เราป้อนข้อมูล Parameters เช่น ขนาด dimension และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งแต่เดิมถ้าหากต้องการอัพเดตข้อมูลเหล่านี้จะต้องทำแบบ manual แต่ DriveWorks จะช่วยเราเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ ในอนาคตหากมีการแก้ไขหรืออัพเดตข้อมูลในครั้งถัดไป ระบบจะทำให้โดยอัตโนมัติ ลดงานที่ไม่จำเป็นลง

ยกตัวอย่าง สมมติว่าต้องการออกแบบชิ้นงานโครงสร้างรถขนาดความกว้าง-ยาว-สูงตาม spec ที่ลูกค้าต้องการ เรามีหน้าที่ป้อนข้อมูลเหล่านี้ลงไปใน DriveWorks และทำให้ DriveWorks “รู้จัก” ดีไซน์ของผลิตภัณฑ์มากขึ้น

“DriveWorks มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานกับโปรแกรม SOLIDWORKS”

เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันด้วย Rules
หลังจาก DriveWorks ได้ข้อมูลตัวแปรต่างๆในการออกแบบของเราแล้ว ขั้นต่อไปคือการเชื่อมข้อมูลเหล่านี้เข้ากันเป็น กฎ หรือ Rules ด้วย สมการทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่น Logic และ Product Requirements หรือจะเป็นการผูกกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น Web services, Databases, และระบบภายในขององค์กรเราเอง เชื่อมโยงกฎเกณฑ์เพื่อการออกแบบดีไซน์ที่แตกต่าง

“DriveWorks ใช้ syntax ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบเดียวกับ Excel ทำให้เรียนรู้และใช้งานง่าย”

ป้อนสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (Product Requirement)

หลังจากที่สร้างระบบ ผูกความสัมพันธ์ต่างๆให้กับชิ้นงาน CAD เราสามารถใช้งาน DriveWorks ด้วยการนำ Requirement ทีได้มาจากลูกค้าป้อนลงไปในแบบฟอร์มหรือหน้า UI ที่เราสามารถออกแบบไว้ จากนั้นข้อมูลที่ใส่ไปจะถูกนำไปคำนวณ อัพเดตและสร้างชิ้นงาน CAD ใน SOLIDWORKS ขึ้นมาใหม่อัตโนมัติ รวมไปถึงสร้างข้อมูลอื่นๆขึ้นมาด้วย เช่น Drawing, BOMs, Quotation เป็นต้น

ยกตัวอย่าง หากทีม Sales ของเราได้รับ Requirement จากลูกค้า เกี่ยวกับชิ้นงานว่าลูกค้าต้องการขนาดกว้าง ยาว สูง spec ผลิตภัณฑ์แบบไหน เพียงแค่ Sales ใส่ข้อมูลลงไปให้กับ DriveWorks ตามแบบฟอร์มที่เราตั้งค่าไว้ตัวโปรแกรมจะทำการสร้างชิ้นงาน 3D จากชิ้นงานต้นแบบแรก และสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น BOMs รวมไปถึงใบเสนอราคาด้วย ทำให้ง่ายต่อการนำเสนอราคาให้กับลูกค้า

“DriveWorks ไม่จำเป็นต้องเป็น Engineer ก็สามารถสร้างชิ้นงานใหม่ตาม Requirement ได้ในพริบตา”

ประโยชน์ของ DriveWorks
• ลดระยะเวลา ลด Error และเพิ่ม Productivity
• วิศวกรออกแบบ นักออกแบบ ได้เวลาเพิ่มจากการลดขั้นตอนการทำงานที่ใช้เวลามาก
• ช่วยฝ่ายขายเสนอราคาได้อย่างรวดเร็ว
• ใช้งานกับซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่องค์กรมีอยู่แล้วได้เช่น SOLIDWORKS, ERP, API เป็นต้น
• ติดตั้งง่าย เรียนรู้ไว และใช้งานได้จริงตอบโจทย์

Our writer

MAWIN KHANABUT
Applications Engineer
Metro Systems Corporation Plc.
Reference: https://www.driveworks.co.uk/articles/what-is-design-automation/#how-does-design-automation-work

อ่านต่อบทความ DriveWorks CPQ ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร?

รับชมคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง