การสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support)

มโทรซิสเต็มส์นั้นมีการให้บริการทางด้านเทคนิคหลังการขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเมื่อท่านซื้อ SOLIDWORKS จากเราไปท่านจะสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ท่านสร้างสรรชิ้นงานได้ดีที่สุด บริการของเรานั้นรวมไปถึง

  • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในทุกๆปัญหาในเชิงเทคนิค
  • ตรวจสอบข้อบกพร่องของ SOLIDWORKS และส่งไปยังผู้พัฒนา SOLIDWORKS เพื่อแก้ไขปัญหา
  • บริการแก้ไขปัญหาในช่วงอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงเทคนิค
  • การประสานงานกับทางผู้พัฒนา SOLIDWORKS และทางฝ่ายควบคุมคุณภาพเพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้าในการอธิบายถึงรายละเอียดและปัญหาในเชิงเทคนิค
  • สนับสนุนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมทั้งหมดสำหรับช่วงเบต้าและโปรแกรมที่ปล่อยออกมาในช่วงแรกสำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ SOLIDWORKS

บริการสนันสนุนของเรา

เวลาให้บริการ

Standard Hours : ชั่วโมงการปฎิบัติงานปกติ 8.30 – 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์
Extended Support Service Hours : ชั่วโมงการปฎิบัติงาน Online / Phone support
17.00 – 24.00 วันจันทร์-ศุกร์
8.30 – 17.00 วันเสาร์-อาทิตย์

ช่องทางการให้บริการ

Email : sales-des@metrosystems.co.th or contact your support.
Phone : 02-089-4145, 02-089-4327
Website : https://metrosystems-des.com