เรียนรู้เทคนิค SIM ล่าสุด 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Part1

MODSIM ย่อมาจากคำว่า MODeling & SIMulation หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่เชื่อมต่อหรือสอดประสานกันกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Simulation) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ