5 คำศัพท์เทคโนโลยีที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อใช้ต่อสู้ในยุค Technology Disruption

คำศัพท์เทคโนโลยีที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อใช้ต่อสู้ในยุค Technology Disruption เพื่อให้ทราบว่า เทคโนโลยรอะไรที่ ทำให้โลกเปลี่ยนไป จนมีผลต่อธุรกิจของเรา และเราจะหาโอกาสจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร