Design Engineering Solution กับธุรกิจ Startup

Design Engineering Solution กับธุรกิจ Startup ทุกวันนี้เราคงเคยได้ยินคำว่า Startup (สตาร์ทอัพ) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของธุรกิจที่กำลังมาแรง ที่จะต้องอาศัยนวัตกรรมใหม่ [...]