ปรับธุรกิจให้คล่องตัว ด้วยแนวคิดการทำงานแบบ “Agile”

ในบทความนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องแนวคิดการทำงานแบบ Agile ที่เน้นการทำงานแบบรวดเร็ว ประหยัดงบและพร้อมที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมได้อย่างคล่องแคล่วและเกิดผลดีที่สุด