ภาพบรรยากาศงาน 3DEXPERIENCE Learning Together

การบรรยายพิเศษหัวข้อ 3DEXPERIENCE Learning Together ช่วยเพิ่มรู้ความเข้าใจและอัพเดตความสามารถของ SOLIDWORKS และ Cloud Services เนื้อหาบรรยายจะเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การเรียนรู้การใช้งาน Cloud Service และ SOLIDWORKS ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เนื้อหาบรรยายจะถูกทำให้กระชับและเข้าใจง่ายจบภายในวันเดียว