ชื่อลูกค้า: Victory Team ผู้สัมภาษณ์: Edmond Husseini

ความท้าทาย

Dubai-based Victory-Team เป็นหนึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดประวัติศาสตร์การแข่งเรือ ทางทีมได้ตระหนักว่าจะต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเรือโดยใช้ประโยชน์เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงเพื่อทำให้ชนะได้อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อสนับสนุนการรักษาตำแหน่งแชมป์นี้เอง ทางทีมได้จัดสินใจที่จะอัพเกรดจาก AutoCAD 2D มาเป็น 3D CAD

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • ลดวงจรการออกแบบลง 25-30%
  • การลดเวลาในการผลิตเรือแข่งลง 15%
  • ผลิตตัวต้นแบบได้ดียิ่งขึ้น ผิดพลาดน้อยลง
  • เพิ่มโครงการที่ผ่านการอนุมัติมากยิ่งขึ้น

การแก้ไขปัญหา

หลังจากที่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่าง Pro/ENGINEER และ SOLIDWORKS ทาง พวกเขาได้เลือกที่จะใช้โปรแกรม SOLIDWORKS เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, ให้คุณภาพที่ดีกว่าและมีเครือข่ายสังคมที่แข้งแข็ง ด้วยความสำเร็จนี้เอง พวกเขา สามารถที่จะลดวงจรการออกแบบลง 25-30%, การลดเวลาในการผลิตเรือแข่งลง 15%,ผลิตตัวต้นแบบได้ดียิ่งขึ้น ผิดพลาดน้อยลงและสามารถที่จะเพิ่มโครงการที่ผ่านการอนุมัติมากยิ่งขึ้น

“We have found SOLIDWORKS software is so easy to use that we are able to complete more projects in the same time window. In fact, we have convinced many of our suppliers to move to SOLIDWORKS as well.”

Edmond Husseini
Head of Technical Office, Victory Team

About the Customer
  • อุตสาหกรรม : ยานยนต์และการขนส่ง
  • CAD ก่อนหน้า : AutoCAD
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SOLIDWORKS Simulation Premium, SOLIDWORKS Premium
  • ประโยชน์ : เพิ่มผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นและการใช้งานได้ทั้ง 2D/3D