ความท้าทาย

Terrafugia , Inc ได้ทำให้การขับรถด้วยเครื่องบินกลายมาเป็นความจริง โดยได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยได้รับรางวัลจาก MIT-trained aeronautical engineers และ MBAs โดยบริษัทได้พัฒนา Transition® aircraft และเปลี่ยนจากเครื่องบินส่วนบุคคลให้กลายเป็นรถยนต์ โดยการเลือกแพคเกจสำหรับการออกแบบในแต่ละโครงการ ผู้ก่อตั้งบริษัทตระหนักว่าธรรมชาติของโครงการที่จะต้องคำนึงถึง 2 เรื่องนั้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิ์ภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบริษัทจึงต้องการโปรแกรม 3Dที่มีประสิทธิ์ภาพ, มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการทำงาน

Terrafugia , Inc.

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • เร่งกระบวนการพัฒนา
  • ลดน้ำหนักในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแรง
  • ลดเวลาโดยการกำหนดเส้นทางการทำงานโดยอัตโนมัติ
  • คิดค้นสิ่งใหม่ๆเป็นครั้งแรกโดยบูรณาการเครื่องบินที่สามารถที่จะวิ่งบนถนนได้

การแก้ไขปัญหา

บริษัทเลือก SOLIDWORKS เพราะว่าโปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน, มีเครื่องมือจัดการเกี่ยวกับพื้นผิวขั้นสูง, โปรแกรมสามารถที่จะจัดการกับงาน assembly ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและยังรวมไปถึงความสามารถในการบูรณาการภายในโปรแกรมด้วยกันตัวอย่างเช่น SOLIDWORKS Simulation และ SOLIDWORKS Routing software ด้วยการใช้ SOLIDWORKS Terrafugia สามารถที่จะเร่งกระบวนการพัฒนา, ลดน้ำหนักในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแรง,ลดเวลาโดยการกำหนดเส้นทางการทำงานโดยอัตโนมัติและสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆเป็นครั้งแรกโดยบูรณาการเครื่องบินที่สามารถที่จะวิ่งบนถนนได้

“The more time we save, the better. SOLIDWORKS software has proven to be a good tool for helping us do that.”

Gregor Cadman

Engineer, Terrafugia, Inc.

About the Customer
  • อุตสาหกรรม         : อุตสาหกรรม: การบินและการทหาร
  • CAD ก่อนหน้า     : ไม่มี
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้     : SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium
  • ประโยชน์              : ก่อให้เกิดผล, การทำงานด้วยระบบ 2D และ 3D, การฝึกอบรมและการออกแบบสินค้าที่ดียิ่งขึ้น