ความท้าทาย

Taylor-Deal Aviation (TDA), LLC เป็นผู้ให้บริการทางด้านการออกแบบเกี่ยวกับการบิน, บริการทางด้านวิศวกรรมและมีความเชี่ยวชาญในด้านของการตกแต่งภายในเครื่องบินเจ็ทสำหรับองค์กร, ระดับ VIP ,เครื่องบินของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและหน่วยงานทางด้านการทหาร บริษัทได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS 3D ในการะพัฒนาระบบการตกแต่งภายในเครื่องบิน เพราะว่า TDA นั้นได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้โซลูชั่น PDM ในการจัดการข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในการออกแบบของแต่ละโครงการ

Taylor-Deal Aviation, LLC

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • ลดเวลาในการพัฒนา
  • จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ดีขึ้นและการควบคุมการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
  • ตั้งการจัดการเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ
  • Advanced the production of technical publications

การแก้ไขปัญหา

TDA ได้เลือกที่จะใช้ SOLIDWORKS PDM เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งานและง่ายในการติดตั้ง,จัดการได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ซึ่งนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากก็เพราะว่างานของบริษัทในแต่ละโปรเจคต้อง customization สูง โดยไม่จำเป็นที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการ Support ด้วยการเลือกใช้ SOLIDWORKS PDM TDAสามารถที่จะลดเวลาในการพัฒนา, จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ดีขึ้นและการควบคุมการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ, ตั้งการจัดการเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติและ Advanced the production of technical publications

“We had SOLIDWORKS PDM software installed and connected to our SQL server in a couple of hours.”

Edmund Lively

Taylor-Deal Aviation, LLC

About the Customer
  • อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรม: การบินและการทหาร
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Standard
  • ประโยชน์ : ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น, การแหลงข้อมูลระหว่าง 2D และ 3D, การฝึกอบรม