V-Bending กับการคำนวนแบบ Nonlinear Analysis ใน SOLIDWORKS Simulation

ในการสร้างเครื่องจักร รถยนต์ ก่อสร้างต่างๆนั้นล้วนเกิดจากการตัดแต่งชิ้นส่วนโลหะตามแบบที่ต้องการและนามาต่อกันจนเป็นรูปร่าง ซึ่งพื้นฐานการตัดแต่งชิ้นส่วนโลหะนี้คงนี้ไม่พ้นการพับหรือการงอแผ่นเหล็กให้ได้รูปร่างที่ต้องการ และปัญหาที่ส่วนใหญ่ของการพับงอแผ่นเหล็กคงจะหนีไม่พ้นการดีดตัวกลับหรือที่เรียกว่า Springback ในการดีดตัวกลับของแผ่นเหล็กนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยสาเหตุหลักนั้นเกิดจากเมื่อแผ่นเหล็กมีการงอเกิดขึ้น มุมงอด้านในจะเกิดการอัดตัวของเนื้อเหล็กในขณะที่ด้านนอกนั้นจะเกิดการยืดตัวของเนื้อเหล็ก การอัดตัวและการยืดตัวนี้ทาให้เกิดแรงต้านในการที่วัสดุจะกลับเข้าสู่จุดสมดุลของรูปร่างการดีดตัวกลับจึงเกิดขึ้น [...]