ความเครียด ความเค้น (Stress Strain Data) ใน SOLIDWORKS Simulation

ความเครียด ความเค้น (Stress Strain Data) ใน SOLIDWORKS Simulation ในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านไม่เชิงเส้นที่จำเป็นต้องใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของวัสดุแล้วนั้น ใน [...]