การหาปริมาตรของอากาศภายในท่อ

การหาปริมาตรของอากาศภายในท่อ ในการคำนวนหาปริมาตรของอากาศภายในช่องว่างของชิ้นงานนั้นเป็นอีกคำถามหนึ่งที่ถูกถามมาบ่อยครั้ง ดังแสดงในรูปด้านล่างนั้นจะเห็นถึงโครงที่สร้างขึ้นมาจากท่อ PVC แน่นอนว่าท่อ PVC นั้นมีลักษณะที่กลวงภายใน โดยท่อแต่ละท่อนั้นถูกสวมเข้าข้อต่อจนกลายเป็นโครงสี่เหลี่ยม โดยเราต้องการที่จะทราบว่าปริมาตรของอากาศที่อยู่ภายในท่อทั้งหมดนั้นมีค่าเท่าใด โดยวันนี้เรามีมาให้ด้วยกัน [...]