Loukas Medical, Inc.

Loukas Medical, Inc. คือบริษัทออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดจดสิทธิ์บัตรและการปลูกถ่ายเพื่อใช้ในการใช้งานเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก James A. Rinner ที่เป็นหัวหน้านักออกแบบ, ประธานและนักประดิษฐ์ ที่ใช้ 2D เป็นเครื่องมือในการออกแบบในอดีตการเครื่องมือผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกไขสันหลัง เมื่อเขาเข้ามาพัฒนารุ่นต่อไปของเครื่องมือไขควงเฟือง เขาก็ตระหนักว่าระบบ 3D CAD สามารถให้ประโยชน์มากในการเตรียมการออกแบบเพื่อการจดสิทธิบัตรสำหรับการผลิต