Loukas Medical, Inc.

ความท้าทาย

Loukas Medical, Inc. คือบริษัทออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดจดสิทธิ์บัตรและการปลูกถ่ายเพื่อใช้ในการใช้งานเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก James A. Rinner ที่เป็นหัวหน้านักออกแบบ, ประธานและนักประดิษฐ์ ที่ใช้ 2D เป็นเครื่องมือในการออกแบบในอดีตการเครื่องมือผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกไขสันหลัง เมื่อเขาเข้ามาพัฒนารุ่นต่อไปของเครื่องมือไขควงเฟือง เขาก็ตระหนักว่าระบบ 3D CAD สามารถให้ประโยชน์มากในการเตรียมการออกแบบเพื่อการจดสิทธิบัตรสำหรับการผลิต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • ลดรอบการออกแบบอย่างมีนัยสำคัญ
  • เพิ่มความสามารถในการใช้งาน Rapid Prototype Technology
  • การออกแบบที่ดีขึ้นในด้าน ergonomics
  • สร้างแบบจำลองเหมือนจริง

การแก้ไขปัญหา

บริษัทได้เลือกใช้ SOLIDWORKS 3D เพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งาน, ให้ภาพเสมือนจริงที่มีคุณภาพสูง, ความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลึง, แม่พิมพ์และเทคโนโลยี rapid prototyping โดยใช้ SOLIDWORKS Loukas Medical สามารถที่จะลดรอบการออกแบบอย่างมีนัยสำคัญ, เพิ่มความสามารถในการใช้งาน rapid prototyping,พัฒนาการออกแบบใหม่เหมาะสมกับ ergonomics และภาพเหมือนจริงที่มีคุณภาพสูง

“SOLIDWORKS is so intuitive and easy to use that it’s almost like machining the part right on the screen.”

James A. Rinner

President

About the Customer
  • อุตสาหกรรม : การแพทย์
  • CAD ก่อนหน้า : Other 2D
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : SOLIDWORKS Professional