Haumiller Engineering

Haumiller Engineering Company เป็นบริษัทที่ดำเนินการสร้างและออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการดำเนินการผลิต ซึ่งบริษัทได้มีการมุ่งเน้นการออกแบบไปที่เครื่องจักรแบบ rotary continuous motion และrotary indexing ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมการผลิต