การใช้ Harmonic Simulation ในการวิเคราะห์ Frequency Response Function (FRF) โดย SOLIDWORKS Simulation

ในการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆนั้น ข้อจำกัดของคาวมสมบูรณ์แบบในการสร้างชิ้นงานนั้นทำให้เกิดการสั่นในโครงสร้างของเครื่องจักร การสั่นที่เกิดขึ่นนั้นทำให้เกิดอายุของเครื่องจักรขึ้นซึ่งต้องกำหนดเวลาซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์รถหมุนด้วยความเร็วรอบ ? รอบต่อนาที ก็จะมีการสั่นอยู่ที่ 2??60⁄ เฮิรซ์ การสั่นของรถเมื่อวิ่งบนทางขรุขระก็จะมีรูปแบบการสั่นที่เป็นไปตามรูปแบบของการขรุขระของทางนั้นๆ [...]