การทำ Sub-Assembly ให้เป็น Flexible

การทำ Sub-Assembly ให้เป็น Flexible ในโครงสร้างของชิ้นงานนั้นส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยไฟล์ประกอบรวมใหญ่ (Top-Assembly) ที่เกิดจากการประกอบไฟล์ประกอบย่อย (Sub-Assembly) เข้ามาดังแสดงในรูป ในบางครั้งอย่างเช่นการประกอบกระบอกไฮโดรลิกเราจะพบว่าเมื่อเราทำการประกอบไฟล์สำหรับ [...]