Center Rock Inc.

Center Rock, Inc. เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การขุดเจาะชั้นนำ นอกเหนือไปจากนี้แล้วบริษัทยังได้มีบทบาทที่สำคัญในการช่วยเหลือคนงานเหมือง 33 คนที่ถูกขังอยู่ใต้ดิน 2,000 ฟุตเป็นเวลาสองเดือนที่เหมือง San José ในประเทศชิลี เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสว่าน บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งาน 3D และเครื่องมือในการจำลอง