Big Ass Fans

ถ้าหากต้องการลมที่แรง “big ass fan” ก็คงเป็นสิ่งที่คุณต้องการ นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัท HVLS Fan Company ได้เปลี่ยนไปเป็น Big Ass Fans โดยบริษัทนี้ได้มีการออกแบบและผลิตพัดลมที่มีลมแรงสูงทั้งแบบติดเพดาและแบบตั้ง เพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่และเข้าสู่ตลาดที่พักอาศัย Kentucky-based manufacturer จึงตัดสินใจที่จะอัพเกรดจาก AutoCAD® 2D ไปเป็น 3D