BAE Systems’ Intelligence

BAE Systems’ Intelligence เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนทางด้านเล็กทรอนิคส์ใน Crestview, ฟลอริดา เพื่อพัฒนาการป้องกันและระบบสื่อสารสำหรับติดตั้งเพิ่มเติมบนเครื่องบินทางการทหาร กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้ใช้เทคโนโลยี 3D ปี 1997 ที่เริ่มต้นเปลี่ยนจาก AutoCAD 2D CAD มาเป็น 3D เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการในด้านของการทหารได้เร็วขึ้น, ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และทำให้การดำเนินงานดียิ่งขึ้น