Artitalia Group, Inc.

Artitalia Group, Inc. เป็นผู้ออกแบบและผู้ผลิตจอแสดงภาพการแข่งขันแบบ custom-built ที่สร้างขึ้นสำหรับร้านค้าปลีกชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Target and JCPenney ที่ Microsoft และ Loto-Québec เมื่อเร็วๆมานี้ผู้บริการของบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าพวกเขาต้องการที่จะอัพเดทวิธีการการพัฒนาของ Artitalia และการออกแบบเพื่อพัฒนาประสิทธิ์ภาพและลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด