โมเมนต์ความเฉื่อยกับ SOLIDWORKS เราจะใช้อันไหนกันดี?

ความต้านทานในการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นเราจะเรียกว่าความเฉื่อยของวัตถุ ในกรณีที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงความเฉื่อยของวัตถุนั่นก็คือมวลของวัตถุนั่นเอง และในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่แบบหมุน ความเฉื่อยของวัตถุที่ต้านทานการหมุนนั้นเราเรียกว่า โมเมนต์ความเฉื่อย