สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาจารย์ผู้ติดตาม รวม 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท [...]