ลงทะเบียน SOLIDWORKS Webinar

หัวข้อ : Mold Design Introduction เทคนิคการสร้าง Core & Cavity สำหรับงานแม่พิมพ์

ช่วงเวลา  Wednesday, 30th DEC, 2020    Time 10:30-11.30

(กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบเพื่อรับ link ในการเข้าชม)