Product Engineers สามารถประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้สถานการณ์ทางกายภาพที่หลากหลายโดยใช้การทดสอบเสมือนจริงของ SOLIDWORKS Simulation Professional ที่ถูกผนวกอยู่ใน SOLIDWORKS 3D CAD SOLIDWORKS Simulation Professional ช่วยให้วิศวกรสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความต้านทานเชิงกล, ความทนทานของผลิตภัณฑ์, ความถี่ธรรมชาติ, การทดสอบการถ่ายเทความร้อนและ การทดสอบการโก่งแบบไม่เสถียร (buckling instabilities) นอกเหนือไปจากนี้ยังมีความสามารถในด้านของการวิเคราะห์ความดันในชิ้นงานและ complex loading อีกด้วย คุณยังสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในด้านน้ำหนัก, การสั่นสะเทือนหรือในด้านของความไม่แน่นอนที่อยู่บนพื้นฐานของฟิสิกส์และพารามิเตอร์ทางเรขาคณิต ด้วยการรวบรวมหลากความสามารถและส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย ดังนั้นคุณจึงสามารถที่จะใช้ SOLIDWORKS Simulation Professional ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุดและลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด

Solution ที่โดดเด่นของ SOLIDWORKS Simulation Professional

การวิเคราะห์การไหลของความร้อน

ง่ายต่อการวิเคราะห์ผลกระทบของความเย็นและการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เมื่อเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบในชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์การไหลความร้อนใน SOLIDWORKS Flow Simulation ด้วยเครื่องมือตัวนี้ทำให้ท่านสามารถประมาณการผลกระทบที่เกิดจากการไหลของความร้อนรอบๆงานออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการอุณหภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, ชิ้นงานมีคุณภาพและความปลอดภัย

การวิเคราะห์แบบ Nonlinear

การวิเคราะห์ความเครียดแบบ Nonlinear ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Simulation จะช่วยให้นักออกแบบและวิศวกรสามารถวิเคราะห์ความเครียดและความผิดเพี้ยนภายใต้เงื่อนไขทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะสร้างการออกแบบได้อย่างมีคุณภาพ, ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

การวิเคราะห์ความเครียดเชิงเส้นด้วย SOLIDWORKS Simulation เพื่อช่วยให้นักออกแบบและวิศวกรสามารถตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว. แม่นยำ ในขณะที่เขากำลังออกแบบ

การปรับปรุงโครงสร้าง

การวิเคราะห์โครงสร้างที่เหมาะสมในระหว่างงานออกแบบด้วย CAD-embedded SOLIDWORKS Simulation เพื่อให้ได้ผลสำเร็จในด้านความแข็งแรงต่อน้ำหนัก, ความถี่หรือ stiffness performance และเป็นการลดต้นทุนค่าสร้างตัวต้นแบบ, กำจัดการทำงานซ้ำอีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการพัฒนาได้อีกด้วย

การวิเคราะห์ Motion

การวิเคราะห์รายละเอียดของการเคลื่อนไหวและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่คุณออกแบบโดยใช้ CAD-embedded SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Motion และ finite element analysis (FEA) สามารถที่จะช่วยในส่วนของการประกอบเครื่องจักรและการแก้ไขปัญหาทางกายภาพอย่างแม่นยำ ด้วย assembly motion และ forces calculated

Finite Element Analysis

การเพิ่มประสิทธิภาพและการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การรวบความเครื่องมือ CAD ของ SOLIDWORKS Simulation เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มัคุณภาพเพียงพอและมีความปลอดภัย

การวิเคราะห์อุณหภูมิ

การวิเคราะห์อุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อนระหว่างส่วนประกอบในงานออกแบบและการแพร่กระจายไปยังสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญสำหรับการออกแบบเพราะว่าในหลายๆผลิตภัณฑ์การออกแบบเรื่องของการถ่ายเทความร้อนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ไม่ว่าจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

การวิเคราะห์ความล้า

การดำเนินการวิเคราะห์ค่าความล้าและการพยากรณ์ความล้มเหลวของที่อาจจะเกิดจากความเมื่อยล้าของชิ้นงานในระหว่างขั้นตอนการออกแบบด้วย CAD-embedded SOLIDWORKS Simulation คุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการออกแบบเพื่อป้องกันการบำรุงรักษาที่มากเกินกว่าความจำเป็น , ลดต้นทุนที่เกิดจากการประกันและเพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย

การวิเคราะห์โครงสร้าง

ในการวิเคราะห์โครงสร้างนั้น SOLIDWORKS ได้จัดเตรียมเครื่องมือที่หลากหลายเอาไว้ครอบคลุมทุกปัญหาของ FEA จากเรื่องของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, การโหลดอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเครียดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวในระหว่างการประกอบ ในทุกๆส่วนที่กล่าวมานี้ท่านวสามารถที่จะดำเนินการได้ด้วย SOLIDWORKS Simulation