SolidWorks Electronic Cooling Module

มีประสิทธิ์ภาพ, ง่ายต่อการใช้งาน ด้วย SolidWorks 3D CAD โซลูชั่นที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ลดต้นทุนการผลิต, ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์, เพิ่มความน่าเชื่อถือในแต่ละช่วงของอุตสาหกรรมและการดำเนินงาน เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายทำให้คุณสามารถสร้าง, ตรวจสอบ, สื่อสาร, จัดการการออกแบบและนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น

  • การสร้างโมเดล Two-resistor compact เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจำลองแพคเกจอิเล็กทรอนิกส์
  • การสร้างโมเดทท่อความร้อนสำหรับการระบายความร้อนที่ดีขึ้น
  • ตัวสร้าง PCBเพื่อที่จะทำให้การออกแบบ PCBs แบบหลายชั้นทำได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
  • การคำนวณความร้อนเป็นจูลล์
  • ฐานข้อมูลวิศวกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น thermoelectric coolers, two-resistor components, interface materials และ typical IC packages

โซลูชั่น SolidWorks Electronic Cooling Module ได้แก่ :

สามารถที่จะช่วยในการประหยัดเวลาและเงินในการวางแผนระบบระบายความร้อนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดการกับความร้อนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพด้วย CAD-embedded SolidWorks Flow Simulation และ the Electronic Cooling Module การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความร้อนและการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการประจายความร้อนร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ printed circuit boards (PCBs)

ตรวจสอบผลกระทบของของเหลวหรือก๊าซที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบด้วย CAD-embedded SolidWorks Flow Simulation การศึกษา Computational fluid dynamics (CFD) โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้เราได้รับรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไหลของของเหลว เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาตั้งแต่แรกเริ่ม, ลดค่าใช้จ่ายสำหรัยตัวต้นแบบและกำจัดการทำงานซ้ำ

สิ่งนี้จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะช่วยในการประหยัดเวลาและเงินในการจัดการระบบระบายความร้อนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สามารถจัดการความร้อนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ด้วยโปรแกรม CAD-embedded SolidWorks Flow Simulation และ Electronic Cooling Module ในด้านของความสามารถยังมีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับอุณหภูมิการกระจายความร้อน, การจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระจายความร้อนร่วมกันกับ printed circuit boards (PCBs) และช่วยในการเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ภาพตัวอย่างของโปรแกรม

[envira-gallery id=”708″]