Mouse Gesture ใน SOLIDWORKS

ในการปรับแต่งการใช้งาน SOLDIWORKS ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วดั่งใจเราต้องการนั้น การปรับแต่ง Mouse Gesture ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำงาน

Mouse Gesture ก็เหมือนกับคีย์ลัดในการทำงาน บางคนอาจจะชอบการใช้คีย์ลัดจากการกดแป้นพิมพ์ ซึ่งอาจจะต้องจำว่าเราตั้งอะไรไว้บ้าง ส่วน Mouse Gesture นั้นแตกต่างกันออกไปคือ Mouse Gesture จะใช้การคลิกเม้าส์ปุ่มขวาค้างไว้และขยับเม้าส์นิดหน่อยจะปรากฏตัวเครื่องมือย่อยออกมา โดยหน้าจะมีลักษณะเหมือนจานใส่สีวงกลมที่มีเครื่องมือวางเรียงรอบจาน สำหรับจานนั้นจะมีด้วยกัน 4 จานตามโหมดของการใช้งาน คือ Sketch , Part, Assembly และ Drawing โดยในแต่ละจานนั้นสามารถบรรจุเครื่องมือได้สูงสุด 12 อัน ซ฿งให้ความคุ้นเคยแก่ผู้ใช้ตรงที่ทิศทางการวางเครื่องมือนั้นจะเหมือนกับหน้าปัดนาฬิกา เราสามารถที่จะ Drag&Drop เครื่องมือต่างๆมาวางในจานนี้ได้โดยอิสระ โดยเราต้องจำให้ได้ว่าเราได้วางเครื่องมือใดไว้ตรงกี่นาฬิกา เมื่อเราคลิกเม้าส์ขวาค้างไว้และเลื่อนเม้าส์ไปยังทิศทางนั้นๆ เราสามารถที่จะใช้งานเครื่องมือนั้นได้อย่างรวดโดยไม่ต้องไปกดใช้ที่แถบเครื่องมือ

ในการกำหนด Mouse Gesture นั้นสามารถทำได้โดยไปที่ Tool>Customize…>Mouse Gesture แล้วคลิกที่ Enable mouse gestures เพื่อเปิดการใช้งาน คลิก DropDown เมนูลงมาจะเห็นถึงการกำหนดจำนวนเครื่องมือในจานสี น้อยสุดคือมีตำนวน 2 เครื่องมือ และมากที่สุดดังที่กล่าวคือ 12 เครื่องมือ

ทางด้านข้างจะแสดงจานสีในแต่ละโหมดการใช้งานว่ามีเครื่องมือใดอยู่บ้าง เราสามารถที่จะคลิกเครื่องมือที่อยู่ภายใต้ Command ทางด้านซ้ายแล้วลากเอาไปใช้ในจานใดก็ได้ตามที่ต้องการได้ เพียงเท่านี้เราก็มี Mouse Gesture ไว้ใช้ในการเรียกคำสั่งให้เร็วขึ้นโดยการใช้เม้าส์